image banner
CÁN BỘ NHÂN DÂN XÃ TAM ĐÌNH VÀO CUỘC QUYẾT LIỆT TRONG CÔNG TÁC HỖ TRỢ XÂY DỰNG NHÀ Ở CHO HỘ NGHÈO, CẬN NGHÈO VÀ HỘ KHÓ KHĂN VỀ NHÀ Ở TRÊN ĐỊA BÀN
Lượt xem: 308
Từ đầu tháng 10 năm 2023 cán bộ và nhân dân xã Tam Đình đã vào cuộc quyết liệt trong công tác hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo và hộ khó khăn về nhà ở trên địa bàn

              Ngay từ đầu năm 2023 xã Tam Đình đã tổ chức xây dựng các văn bản thành lập Ban chỉ đạo và các tổ giúp việc; Kế hoạch của BCĐ về nhà ở từ xã đến thôn bản đảm bảo theo đúng quy định như: Quyết định số 89-QĐ/ĐU ngày 20/02/2023 về việc thành lập Ban Chỉ đạo vận động, hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở trên địa bàn xã Tam Đình; Quyết định số 01-QĐ/BCĐ, ngày 11/ 4/2023 về việc thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo vận động, hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn xã Tam Đình; Quyết định số 02/QĐ-BCĐ, ngày 11/ 4/2023 về việc thành lập Tổ công tác của các thôn bản  vận động, hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn xã Tam Đình; 

          Xây dựng Kế hoạch số 51-KH/ĐU ngày 4/4/2023 về triển khai, thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TU, ngày 10/02/2023của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở”; Xây dựng Kế hoạch số 01-KH/BCĐ ngày 10/5/2023 triển khai Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người nghèo, người khó khăn về nhà ở trên địa bàn xã Tam Đình giai đoạn 2023 - 2025

Anh-tin-bai

Lực lượng Dân quân tự vệ hỗ trợ gia đình Ngân Thị Thu, bản Quang Phúc (Gia đình có chiến sỹ đang tại ngũ)

             Từ đầu năm 2023 xã Tam Đình đã vận động hỗ trợ xây dựng mới 01 hộ gia đình (Lín Thị Bình, bản Quang Phúc) theo nguồn hỗ trợ hộ nghèo do UB. MTTQ xã chủ trì; Hỗ trợ 02 hộ tại bản Đình Tiến (Lô Thị Ỏn, Kha Văn Vũ) theo nguồn vận động của UB. MTTQ huyện Tương Dương từ thủy điện Khe Bố

Anh-tin-bai

Chi hội phụ nữ bản Quang Phúc hỗ trợ gia đình hội viên san nền

Anh-tin-bai

 Chi hội nông dân bản Quang Phúc hỗ trợ hội viên tháo nhà để làm mới

         Trong năm 2023 xã Tam Đình có 89 hộ đăng ký làm nhà theo chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, trong đó có 63 hộ làm mới và 26 hộ sửa chữa; Có 20 hộ đăng ký làm nhà ở lắp ghép theo nguồn hỗ trợ cửa Bộ công an; có 07 hộ được hỗ trợ từ nguồn chương trình mục tiêu quốc gia cho đồng bào dân tộc thiểu số

 

Anh-tin-bai

 Nền móng đã hoàn thiện chuẩn bị cho nhà lắp ghép của Bộ công an hỗ trợ

         Đến thời điểm hiện tại nhờ sợ vào cuộc quyết liệt của cấp ủy Đảng, chính quyền, UB. MTTQ và các ban ngành, đoàn thể xã Tam Đình đã vận động hoàn thiện về Nhà ở lắp ghép bộ công an: 20 nhà đã hoàn thiện phần móng, nên chuẩn bị cho lắp ghép; Nhà ở Chương trình 1719: 07 nhà trong đó: Đã làm song 01, đang làm 01, đang chuẩn bị làm 05; Nhà ở Chương trình mục tiêu Quốc gia: Làm mới đã làm song 16 hộ, đang làm 22, chuẩn bị 25; Sửa chữa đã làm 7, đang làm 7, chuẩn bị làm 12

         Với quyết tâm cao về chính trị xã Tam Đình xác định rõ trách nhiệm và nhiệm vụ việc hỗ trợ xây dựng nhà ở cho nhân dân là nhiệm vụ quan trong trong năm 2023 lấy chỉ tiêu phấn đấu đến hết 30/12/2023 sẽ hoàn thành 100% các hộ làm nhà ở trên địa bàn.

                                                                                                                                                                                         QUỐC NỘI

BẢN ĐỒ XÃ TAM ĐÌNH - HUYỆN TƯƠNG DƯƠNG
Tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 16
  • Trong tuần: 260
  • Tất cả: 3761
Đăng nhập

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ TAM ĐÌNH
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Ngân Văn Nội - Phó chủ tịch xã

 Bà: Phan Thị Thanh Thủy - Công chức VHXH xã

Trụ sở: Xã Tam Đình - Huyện Tương Dương - Tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 0942656709 - Email: ubndntamdinhtdna@gmail.com